הכירו את המטריצה שלנו

הלב של מערכת הגיוס שלנו היא המטריצה המאולצת המתרחבת. המטריצה מייצבת את המבנה של הקבוצה שלנו ומאפשרת לנו לבנות אירגונים בהזדמנויות העיסקיות אליהן אנחנו בוחרים להצטרף, כקבוצה.

מה זו בכלל מטריצה? מטריצה היא פשוט דרך מסודרת להציג את הקשרים בין חברי הקבוצה שלנו, בדומה למבנה של עץ משפחה, כשהם מחולקים ל-”דורות”. למשל, כאשר מדברים על מטריצה ברוחב 3 מתכוונים לכך שכל חבר קשור ל-3 חברים אחרים שנמצאים “מתחתיו” (בדור הבא) במטריצה. באופן זה, אם נצייר את המטריצה על נייר משובץ (או נשתמש בגליון אלקטרוני) אז אתם תהיו בראש, מתחתיכם יהיו 3 משבצות (הדור הראשון שלכם), מתחת לזה יהיו 9 משבצות (הדור השני שלכם) וכולי.

ומה זו מטריצה מאולצת? במטריצה מאולצת הסדר בו החברים מוצבים במטריצה נקבע מראש והוא מאלץ את הקשרים בין החברים, בלי קשר למי הפנה אותם לקבוצה.

המטריצה של הקבוצה שלנו מתחילה ברוחב 3 ויש לה עומק (מספר דורות) בלתי מוגבל. החברים בקבוצה מוצבים במטריצה מלמעלה למטה ומשמאל לימין, כשהם ממלאים את המקום הפנוי הבא. בואו נבחן איך זה יעבוד עבורכם.

כשאתם מצטרפים לקבוצה אתם מוצבים במטריצה ומשם “למטה” אתם רואים את החלק שלכם במטריצה הקבוצתית. כאשר חבר חדש בקבוצה מצטרף מהלינק שלכם הוא או היא מוצבים תחתיכם במטריצה. חברים בקבוצה יוצבו תחתיכם במטריצה גם אם הם הופנו על ידי חברים המוצבים במטריצה מעליכם – אם המקום בו הוצבו הוא המקום הפנוי הבא במטריצה של מי שהפנה אותם (זיכרו, המטריצה שלכם היא “חלק” מהמטריצה של כל מי שמעליכם). בשלב זה, החלק שלכם של המטריצה יראה משהו כזה:

matrix-1

בהנחה שהצטרפתם להזדמנות העיסקית שהקבוצה שלנו מקדמת, חבר הקבוצה שהוצב מתחתיכם יקבל את הלינק שלכם להזדמנות העיסקית ויהיה שם מצורף אישי שלכם.

כאשר החבר הבא בקבוצה מוצב מתחתיכם, החלק שלכם במטריצה יראה כך:

matrix-2

כאשר חבר קבוצה שלישי יוצב מתחתיכם במטריצה, היא תראה כך:

matrix-3-initial

כל שלושת חברי הקבוצה שמוצבים ברמה הראשונה תחתיכם במטריצה שלנו יהיו מצורפים אישיים שלכם בהזדמנות העיסקית אליה הצטרפתם.

כאשר חברי הקבוצה המוצבים תחתיכם מצרפים חברים חדשים לקבוצה (או חברים חדשים מגיעים מהפעילות של החברים שמעליכם), אנשים אלו יוצבו מתחתם, ברמה השניה שלכם:

matrix-3-start

לחברים ברמה הראשונה שלכם יכולים להיות בין 1 ל-3 אנשים המוצבים תחתם במטריצה ומספר זה יכול לגדול עד 5 כאשר המטריצה שלהם מתרחבת (מייד נסביר את עניין ההתרחבות של המטריצה). בהנחה שהחבר המוצב מתחתיכם במיקום המסומן כ-A1 הצטרף להזדמנות העיסקית, האנשים המוצבים ברמה הראשונה שלו B1 (הרמה השניה שלכם) יקבלו את הלינק שלו להזדמנות העיסקית ויוצבו שם כמצורפים אישיים שלו. הם עדיין יהיו באירגון שלכם ואתם תרוויחו מההכנסות שהם ייצרו (בהתאם לתנאים של התוכנית) ויחד עם זה אתם עזרתם למצורפים האישיים שלכם לבנות את האירגון שלהם ולהתחיל להרוויח.

המטריצה שלכם תמשיך להתמלא, עד שהיא תראה כך:

matrix-3

כעת, הבה נתבונן בהתרחבות המטריצה. כפי שאמרנו קודם, תמיד תקבלו 3 מצורפים אישיים (רמה ראשונה במטריצה) אפילו אם לא צרפתם אף אחד לקבוצה שלנו. אולם, אם כן תצרפו אנשים לקבוצה שלנו, תהיו זכאים להרחבה של המטריצה שלכם.

כאשר אתם מצרפים חבר קבוצה חדש אחד, המטריצה שלכם תתרחב ל-4 (תפתח לכם “רגל” חדשה במטריצה הקבוצתית וזה ישתקף גם באירגון שלכם בהזדמנות העיסקית) ואתם תקבלו 4 מצורפים אישיים בהזדמנות העיסקית. זה אומר פוטנציאל לגידול של האירגון שלכם ב-33%!

matrix-4

כאשר אתם מצרפים שני חברים לקבוצה שלנו, המטריצה שלכם תתרחב ל-5 שזה הרוחב המקסימלי שלה:

matrix-full-all

כשאתם מצרפים אנשים לאתר של הקבוצה שלנו (זה בחינם, כידוע), עד 5 מהם יהיו מצורפים אישיים שלכם (פחות אם חלק מהמקומות ברמה הראשונה של המטריצה שלכם כבר נתפסו על ידי אנשים שבאו מלמעלה). כל חבר קבוצה חדש שאתם מצרפים כאשר הרמה הראשונה במטריצה שלכם כבר מלאה, יוצב במקום הפנוי הראשון במטריצה שלכם ויהיה מצורף אישי של החבר תחתיו הוא יוצב. הם עדיין חלק מהאירגון שלכם (כך שאתם מרוויחים מהפעילות שלהם בהזדמנות העיסקית) ויחד עם זה הם התרומה שלכם לחיזוק האירגון שלכם, עזרה לחברי האירגון בדרכם להצלחה (וכידוע, ההצלחה שלהם היא גם ההצלחה שלכם). חיזוק האירגון שלכם והעזרה המובטחת למצורפים החדשים תעזור למניעת שחיקה באירגון ובסופו של דבר תתרום להגדלת הרווחים.

מה קורה אם חבר קבוצה המוצב מתחתיכם במטריצה לא מצטרף להזדמנות העיסקית?

במקרה כזה, החברים המוצבים ברמה הראשונה שלו יקבלו את הלינק שלכם להצטרפות להזדמנות העיסקית ויהיו גם הם מצורפים אישיים שלכם! המטריצה תראה כך:

matrix-full-partial

זיכרו: אתר הגיוס וכל הכלים האחרים שהקבוצה שלנו מספקת לחבריה ניתנים לחברי הקבוצה ללא כל תשלום! כולנו מרוויחים כאשר הקבוצה כולה מצליחה!

לסיכום:

  • חברים חדשים מוצבים במקום הפנוי הראשון בחלק המטריצה שמתחת לחבר שצירף אותם.
  • חברים ברמה הראשונה שלכם (3 עד 5, תלוי במאמצי הצרוף שלכם) יהיו מצורפים אישיים שלכם בהזדמנות העיסקית.
  • אם חבר מסויים לא מצטרף להזדמנות העיסקית, החברים ברמה הראשונה שלו יקבלו את הלינק של האפליין שלו במטריצה.
  • למטריצה יש רוחב ראשוני של 3 והיא מתרחבת עד 5 -  אחד עבור כל חבר חדש שצרפתם. צרפו רק שניים ותקבלו 5 מצורפים אישיים.
  • חברים שמצטרפים לקבוצה שלנו בלי שהופנו על ידי חבר קיים מוצבים במטריצה באופן אקראי (במקום פנוי תחת חבר קיים) ותורמים להצלחה של כל חברי הקבוצה.

אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו:
[wpmlm_sponsor_link opp="1"]

No comments yet.

Leave a Reply